UBVA-symposium 2014. Forskning, etik og jura

 

Der er mange regler om, hvad god forskning er. Nogle står i juridiske paragraffer, andre har karakter af etiske principper. Men området er kompliceret, og der er ikke almindelig enighed om, hvad reglerne går ud på. Det er sikkert en medvirkende årsag til de mange sager om brud på god videnskabelig praksis, der hele tiden opstår. I de senere år er det blandt andet ”Penkowa-sagen”, ”Klarlund-sagen” og ”Nyborg-sagen”, der har fyldt meget i medierne. Men de er kun toppen af isbjerget.

 

·         Hvornår er man medforfatter?

·         Hvilket ansvar har forskere for, at deres medforfattere overholder god videnskabelig praksis?

·         Er håndhævelsen af god videnskabelig praksis god nok i Danmark?

·         Hvor godt fungerer Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed?

·         Og hvordan ser Klarlund-sagen ud fra hovedpersonens synsvinkel?

 

Det, og meget mere, blev behandlet på UBVAs symposium Forskning, etik og jura den 6. november 2014.

Du kan se symposiet som web-tv her på siden.

God fornøjelse.