UVVU’s rolle

Hvor godt fungerer Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed? Vi spurgte nogle af tilhørerne på symposiet.

Karam Sidaros

Forskningskoordinator, Danish Research Center for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital

Mogens N. Pedersen

Tidligere formand for UBVA, professor em., cand. scient pol., Syddansk Universitet

 

Jørgen Blomqvist

Adjungeret professor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Jørn Vestergaard

Professor i strafferet, Centre for International Law and Justice, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet